0707.2222.38

Kế hoạch xây dựng khu đô thị sinh thái 800ha tại Lâm Đồng của công ty con Bamboo Capital

BCG Land (công ty con của Bamboo Capital) đang có kế hoạch xây dựng khu đô thị  sinh thái hồ Đạ Tẻh, với quy mô rơi vào khoảng 800ha. Phát triển theo định hướng loại hình khu đô thị sinh thái (khoảng 320ha) và khu su lịch sinh thái dưới tán rừng, quy hoạch thông qua việc thuê rừng phòng hộ và mặt nước hồ Đạ Tẻh (khoảng 480ha).

BCG Land đưa ra đề nghị với tỉnh Lâm Đồng chấp thuận việc nghiên cứu, tiến hành tài trợ và lập quy hoạch dự án khu đô thị sinh thái hồ Đạ Tẻh quy mô 800ha.

Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh cà công ty con Bamboo Capital vừa nhận được văn bản từ Sở xây dựng Lâm Đồng về việc nghiên cứu, khảo sát tài trợ và lập ra phương án, ý tưởng để quy hoạch sao cho phù hợp nhất đối với khu vực đô thị sinh thái hồ Đạ Tẻh.

Sở Xây dựng Lâm Đồng đã nhận được văn bản đề nghị của công ty con Bamboo Capital về việc nghiên cứu và xin được tài trợ khảo sát, lập kế hoạch quy hoạch dự án khu đô thị sinh thái hồ Đạ Tẻh.

Với quy mô quy hoạch dự án khu đô thị sinh thái hồ Đạ Tẻh có diện tích rơi vào khoảng 800ha, BCG Land đề nghị Sở xây dựng Lâm Đồng chấp thuận chủ trương nghiên cứu, tài trợ khảo sát, lập kế hoạch quy hoạch.

Đến ngày 19/1, Sở xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chấp thuận cho công ty cổ phần BCG Land tiến hành việc khảo sát, lập kế hoạch quy hoạch dự án khu đô thị sinh thái hồ Đạ Tẻh.

Sau quá trình làm việc của công ty BCG Land và ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh, kết hợp với việc khảo sát thực tế tại khu vực hồ Đạ Tẻh. Cho thấy, công ty trách nhiệm hữu hạn BCG Land chỉ mới đưa ra được những ranh giới về nghiên cứu, những vi phạm và chỉ mới khảo sát 800ha tại khu vực hồ Đạ Tẻh. Mà chưa tiến hành lập kế hoạch, phương án hay bất kỳ ý tưởng quy hoạch nào.

Chính vì thế, Sở xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị giữa công ty BCG Land và ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh cần có giữu phối hợp, trao đổi với nhau để tiến hành nghiên cứu, khảo sát tài trợ và lập ra phương án, ý tưởng để quy hoạch sao cho phù hợp nhất đối với khu vực đô thị sinh thái hồ Đạ Tẻh.

Ước tính được chi phí bỏ ra trong suốt quá trình nghiên cứu, khảo sát tài trợ và lập ra phương án quy hoạch khu vực đô thị sinh thái hồ Đạ Tẻh. Huyện Đạ Tẻh phải hỗ trợ, giúp đỡ cho công ty BCG Land trong suốt quá trình tổ chức, nghiên cứu, khảo sát khu vực và bắt tay vào lập phương án, kế hoạch quy hoạch. Sau khi nghiên cứu, khảo sát và lập phương án xong, công ty BCG Land phải tiến hành đề xuất, báp cáo với ủy ban nhân dân tỉnh Đạ Tẻh trước khi lập hồ sơ để xin cấp chi phí tổ chức, lập phương án quy hoạch.

Công ty Cổ phần BCG Land là công ty con của Bamboo Capital đã nổ lực rất nhiều để quy hoạc khu đô thị sinh thái hồ Đạ Tẻh 800ha tại Lâm Đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *